Attentie Beeldmerk Company of Gifts Waarderen Beeldmerk Company of Gifts Geven Beeldmerk Company of Gifts Verrassen Beeldmerk Company of Gifts Blije gezichten Beeldmerk Company of Gifts Belonen Beeldmerk Company of Gifts Aandacht Beeldmerk Company of Gifts Spotlight Beeldmerk Company of Gifts Love Beeldmerk Company of Gifts Schenken

Privacy statement

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Company of Gifts is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. Company of Gifts gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website en cookies voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Door verder gebruik te maken van onze website geeft u aan akkoord te zijn met het plaatsen van de cookies.

Dataverzameling en gebruik

Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden om u de aangevraagde informatie, goederen of diensten te verschaffen en indien nodig contact met u te kunnen opnemen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen.

Vanzelfsprekend zullen wij in het kader van de door u aan te leveren persoonsgegevens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in verband met dataverzameling en data privacy naleven.

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij de gegevens nog maximaal 6 maanden voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij we deze langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht (o.a. fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Company of Gifts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact Company of Gifts
Aan het laden...